• TTC Weekday
  • TTC tháng 9

Zenith Yoga là trung tâm dạy Yoga và Pilates lâu đời và chuyên nghiệp nhất tại thành phố Hà Nội, cung cấp những phương pháp mang tiêu chuẩn quốc tế dành cho những người đi tìm sự cân bằng giữa tâm trí và cơ thể.

20h chuyên sâu tư thế Đứng & đảo ngược

8/1/2018 - 7/2/2018

TTC Các ngày trong tuần 2018

Thứ 2 đến Thứ 6
 5/ 3 - 8/6 /2018 (Các ngày trong tuần)

TTC Các ngày cuối tuần 2018

Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật
7/9/2018 - 27/1/2019 (Các ngày cuối tuần)

HỘI THẢO PILATES

Thời gian: .......
Miễn phí tham dự 

PILATES MAT I

26/2 - 3/3 (Ngày kiểm tra 8/3)
Thời gian: 8.30 sáng - 5.30 chiều    

PILATES MAT II

 5/3 - 7/3 (Ngày kiểm tra: 8/3)
 8.30 sáng - 5.30 chiều

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Newsletter

Studio Updates & New Timetables Weekly